S ohledem k velkému předvánočnímu náporu a vniklé covid situaci v ČR dochází k opoždování zásílek. Omlouvám se, za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení a trpělivost.

Reklamace přepravy

Na základě VOP má zákazník povinost ihned při prevzetí zásílky se seznámit s obsahem a řádně ji zkontrolovat. V případě, že jeví známky poškození nebo v zásilce něco chybí, má zákazník povinnost nás kontaktovat, IHNED (nejpozději do 24 hodin) od převzetí zásilky.  A to e-mailovou adresou na reklamace@polloshop.cz . V případě reklamace doložte foto nebo video dokumentaci poškozeného zboží /obalu / krabice / vnitřní výplně atd. V případě nedodání těchto podkladů nejpozději do 24 hodin nebude reklamace uznána.

Naše zásílky prochází vídeo kontrolou, během které jsou řádně zkontrolovány a následně jsou zapečetěny lístkem, kde jsou uvedeny čas a datum video kontroly. V případě, poškození této pěčeti při převzetí od dopravce nás ihned kontaktujte.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.