Reklamace zboží

1.  Podnět k reklamaci odešlete na e-mail reklamace@servicetech.cz , spolu s přiloženým a řádně vyplněným vzorovým formulářem pro uplatnění reklamace + nákupní fakturu (obdrželi jste při nákupu) foto nebo video dokumentací reklamované závady.

2.  Následně Vás bude náš pracovník kontaktovat emailem do 5 pracovních dní s dalším postupem (oprava, výměna, odeslání na servis atd.).

3.  Adresa pro odeslání zboží k reklamaci je

Service Tech, Varšavská 425/106, Ostrava - Hulváky, 709 00, pokud nebylo s naším pracovníkem dohodnuto jinak.

4. Vyplněný a podepsaný vzorový formulář + nákupní faktura + reklamované zboží odešlete k REKLAMACI až po předchozí domluvě (viz. bod 1. a 2.)

5. Vzorový formulář pro reklamaci je v příloze (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete REKLAMOVAT zakoupený produkt).

6. Balík musí být viditelně opatřen nápisem "REKLAMACE POLLOSHOP" jinak nebude k reklamaci přijat

7. Neodesílejte přes Českou poštu, jinak zásilka nebude k reklamaci přijata.

využijte např. https://e-balik.cz      nebo jiného kvalitního přepravce.
 

Děkujeme za pochopení a spolupráci


Přílohy: ke stažení zde: Vzorový formulář pro uplatnění reklamace
Doklad o koupi: Obdrželi jste při nákupu e-mailem